Xuất khẩu

Chúng tôi tin rằng sự minh bạch và thông tin kịp thời là một phần quan trọng trong quá trình chọn sản phẩm ngon & phù hợp nhất cho từng thị trường.

Ngay cả khi trước khi thu hoạch, đội ngũ những người trồng và nhân viên tiếp thị của chúng tôi ngồi lại với khách hàng để thảo luận về sản lượng, cách thức đóng gói và khoảng thời gian giao hàng.

Sau khi thu hoạch xong, chúng tôi lên kế hoạch chi tiết về nhu cầu của từng khách hàng, loại đóng gói và thời gian giao hàng. Tập hợp mọi thông tin này với kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi điều chỉnh kế hoạch theo nhu cầu riêng của từng khách hàng và mọi đơn đặt hàng đều được giao đúng thời gian và quy định

Đội ngũ nhân viên xuất khẩu của chúng tôi làm việc chung tòa nhà với nhà đóng gói. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhau. Họ làm việc với các nhà vườn, nhà đóng gói, khách hàng và các nhân viên phụ bán hàng phụ trách từng thị trường, để đảm bảo trái cây đến đúng nơi vào đúng thời điểm, đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng.

Trụ sở của chúng tôi chỉ cách Cảng Nelson 40 phút và với khoảng cách ngắn này có nghĩa là các mối quan hệ của chúng tôi cũng gần gũi. Chúng tôi biết từng nhà vận chuyển và điều này giúp cho việc vận chuyển trái cây của chúng tôi thuận lợi đến đúng lúc và giữ chất lượng tốt nhất.

Trước dịch Covid-19, hàng tuần chúng tôi đều xuất khẩu hàng và chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảng và các nhà vận chuyển để vượt qua những thách thức của đại dịch toàn cầu.

Tiếp thị

Cách tiếp cận thực tế từng thị trường giúp chúng tôi trở nên nổi bật ở thị trường New Zealand và đồng nghĩa chúng tôi tiến gần hơn với khách hàng của mình.