Chứng nhận của chúng tôi

Tesco Food Std (blue accreditation)

Golden Bay Fruit tự hào đã đạt được tiêu chuẩn vàng Tesco Nurture – chứng nhận cao nhất từ chuỗi siêu thị khổng lồ của Vương quốc Anh.

Tesco Nurture là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà sản xuất cung cấp cho Tesco các sản phẩm trái cây tươi, rau và salad. Các nhà cung cấp được kiểm tra hàng năm.

Chứng nhận này minh chứng cho sự đảm bảo với khách hàng rằng trái cây và rau quả từ các nhà cung cấp TESCO được trồng theo cách có trách nhiệm với môi trường. Đề án này dựa trên việc thực hiện các yêu cầu đặc biệt riêng so với các yêu cầu được quy định chung về việc sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng trên của các sản phẩm bảo vệ thực vật trong các sản phẩm tươi sống.

Tiêu chuẩn Trái cây & Rau củ GLOBAL GAP

Tất cả sản phẩm trồng trong vườn đều được chứng nhận GLOBAL GAP

Tiêu chuẩn Trái cây & Rau củ GLOBAL GAP bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất, từ các hoạt động trước khi thu hoạch như quản lý đất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đến việc xử lý, đóng gói và lưu trữ sản phẩm sau thu hoạch.

Tiêu chuẩn yêu cầu một loạt các bước thực hiện tốt về môi trường ở cấp trang trại, bao gồm nước, thuốc trừ sâu, phân bón, đa dạng sinh học, đất và quản lý chất thải.

Ngoài ra còn có một yêu cầu đối với người trồng cho việc sử dụng các phương pháp canh tác để cải thiện hoặc duy trì cấu trúc của đất và tránh bị nén chặt và xói mòn. Việc sử dụng phân bón hóa học (một tác nhân lớn gây phát thải khí nhà kính) được quy định nghiêm ngặt, bao gồm yêu cầu các loại phân bón đó chỉ được bón dựa trên phân tích thường xuyên về mức độ dinh dưỡng trong đất.

Chứng nhận đòi hỏi hiệu quả cao hơn trong sản xuất, do đó cải thiện hiệu suất kinh doanh, giảm lãng phí các nguồn lực quan trọng và yêu cầu một cách tiếp cận chung để canh tác được xây dựng theo các thực hành tốt nhất cho các thế hệ sau

Chứng nhận GLOBAL GAP bao gồm:

  • An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc
  • Môi trường (bao gồm đa dạng sinh học)
  • Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
  • Quản lý cây trồng tích hợp (ICM)
  • Kiểm soát dịch hại tích hợp (IPC)
  • Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
  • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

Tiêu chuẩn GRASP

GRASP là tiêu chuẩn hàng năm dựa trên vườn cây ăn quả được thiết kế để đánh giá các hoạt động xã hội trên vườn cây ăn quả. Nó bao gồm 11 yêu cầu được tiêu chuẩn hóa đề cập đến các khía cạnh cụ thể về sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động cũng như một yêu cầu QMS bổ sung. Tiêu chuẩn GRASP là tiêu chuẩn mở rộng các tiêu chuẩn xã hội của chứng nhận GLOBAL G.A.P.

BRC British Retail Consortium

BRC là hệ thống quản lý chất lượng do các siêu thị thiết kế nhằm xác định rõ các tiêu chí an toàn, chất lượng, tính hợp pháp và hoạt động cần thiết để đảm bảo cả việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng. Các nhà đóng gói của chúng tôi được đánh giá hàng năm bởi các bên thứ ba để đáp ứng tiêu chuẩn này.

SQF

Chương trình Thực phẩm Chất lượng An toàn (SQF) là một chương trình chất lượng và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt và đáng tin cậy được công nhận bởi các nhà bán lẻ, chủ sở hữu thương hiệu và nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm trên toàn thế giới. Được công nhận bởi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn Cầu, bộ mã chất lượng và an toàn thực phẩm SQF được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của ngành, khách hàng và quy định đối với tất cả các lĩnh vực của chuỗi cung ứng thực phẩm – từ trang trại hoặc vườn cây ăn quả đến các cửa hàng bán lẻ.