Tesco Nurture

Tiêu chuẩn – sự công nhận cao nhất có thể từ chuỗi siêu thị khổng lồ của Vương quốc Anh này.

Tesco Nurture là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các nhà sản xuất cung cấp cho Tesco các sản phẩm trái cây tươi, rau và salad. Các nhà cung cấp được kiểm tra hàng năm.

Nurture được thành lập vào năm 1992, để đảm bảo rằng Tesco cung cấp trái cây và rau quả chất lượng cho khách hàng của mình. Chứng nhận này minh chứng cho sự đảm bảo với khách hàng rằng trái cây và rau quả từ các nhà cung cấp TESCO được trồng theo cách có trách nhiệm với môi trường. Mỗi nhà sản xuất được đánh giá riêng biệt và họ thường xuyên được giám sát để đảm bảo rằng họ tiếp tục tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe.

Tiêu chuẩn Tesco Nurture tập trung vào việc thực hiện trong quá trình vận hành quản lý kỹ thuật, từ nguyên liệu (hạt giống và cây con), nguồn cung cấp được sử dụng và quản lý chúng, có tính đến các yếu tố môi trường, người lao động trong quá trình vận hành và trên hết là an toàn thực phẩm; các hạng mục tưới, bón phân và bảo vệ thực vật; cuối cùng là xử lý sản phẩm trái cây và rau quả, với khả năng phạm vi chứng nhận chỉ bao gồm việc quản lý hoạt động hoặc tiếp cận đến thành phẩm tại trung tâm xử lý.

Các tiêu chí môi trường của Tesco Nature dựa trên các khía cạnh sau:

  • Sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và phân chuồng.
  • Phòng chống ô nhiễm.
  • Bảo vệ sức khỏe con người.
  • Sử dụng điện, nước và các tài nguyên thiên nhiên khác.
  • Tái chế và tái sử dụng vật liệu.
  • Bảo tồn và cải tạo cảnh quan và hệ động thực vật.

Tesco Nurture có ba cấp độ chứng nhận, Vàng, Bạc và Đồng.